Automatyzacja pracy sieci

Głównym obszarem działalności firmy EnergoTech Lublin Sp. z o.o. jest szeroko pojęta automatyzacja pracy sieci elektroenergetycznej, będąca jednym z kluczowych zagadnień związanych z rozwojem tzw. sieci inteligentnej Smart Grid. W ramach tej działalności realizowane są prace polegające na uruchamianiu, serwisie i eksploatacji urządzeń telemechaniki i zabezpieczeń oraz urządzeń łączności cyfrowej stosowanych w elektroenergetyce. Działania te, których skutkiem jest umożliwienie zdalnego sterowania i sygnalizacji oraz automatycznej pracy aparatury łączeniowej w sieci, wpisują się w główne priorytety rozwoju polskiej sieci elektroenergetycznej, wśród których można wyróżnić minimalizację skutków różnego rodzaju awarii, zachowania jak największej pewności zasilania odbiorców oraz podejmowanie przez urządzenia sieciowe automatycznych decyzji, redukujących czas podjęcia niezbędnych działań i minimalizujących ryzyko popełnienia błędnych decyzji.

Firma EnergoTech jest jednym z pionierów na rynku automatyzacji pracy sieci i łączności cyfrowej w elektroenergetyce. Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w 2010 roku i od tego momentu uruchomiło kilka tysięcy zdalnie sterowanych stanowisk aparatury łączeniowej (rozłączników, rozdzielnic i reklozerów), wdrażając system łączności cyfrowej w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Białystok, Lublin, Rzeszów i Skarżysko-Kamienna.