DOL

Monitoring dynamicznej obciążalności linii napowietrznych WN

Wyładowania niezupełne

Monitoring on-line wyładowań niezupełnych w liniach kablowych WN

Próby napięciowe

Próby napięciowe i diagnostyka linii kablowych WN i SN

Automatyzacja sieci SN

Wykonawstwo, uruchomienia i serwis systemów do automatyzacji sieci SN

Montaż aparatury

Montaż aparatury rozdzielczej i łączeniowej SN

Diagnostyka rozdzielnic

Badania diagnostyczne rozdzielnic w izolacji gazowej GIS 110 kV

Obwody wtórne

Podłączanie obwodów wtórnych i okrężnych

Działalność B + R

Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie inżynierii wysokonapięciowej

Prace rozruchowe

Prace pomiarowo-rozruchowe w stacjach elektroenergetycznych