O firmie

Spółka EnergoTech Lublin została założona w 2010 roku. Podstawową działalnością firmy była automatyzacja pracy sieci elektroenergetycznej SN w zakresie budowy i uruchamiania punktów rozłącznikowych sterowanych drogą radiową. Do tego celu został wykorzystany system cyfrowej łączności radiowej firmy Radius, której operatorem jest OSD. W chwili obecnej Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną i wykonuje wysoko specjalistyczne prace na liniach 110 kV oraz SN. W zakres tych prac wchodzą między innymi:

 • Monitoring linii 110 kV (DOL – dynamicznej obciążalności linii)
 • Monitoring on-line wyładowań niezupełnych w liniach kablowych WN
 • Prace pomiarowo-rozruchowe na stacjach elektroenergetycznych 110/SN i SN/SN,
 • Wykonawstwo, uruchomienia i serwis systemów do automatyzacji sieci SN
 • Wykrywanie i lokalizacja awarii w sieciach SN
 • Systemy automatycznej odbudowy zasilania (FDIR)
 • Montaż aparatury rozdzielczej i łączeniowej SN
 • Podłączanie obwodów wtórnych i okrężnych
 • Pomiary elektroenergetyczne
 • Badanie sprzętu dielektrycznego
 • Próby napięciowe i lokalizacji uszkodzeń kabli SN i nn
 • Montaż rozdzielnic w izolacji stałej i stało-powietrznej firmy EATON,
 • Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie inżynierii wysokonapięciowej
 • Sprzedaż aparatury łączeniowej i zabezpieczającej, sterowników obiektowych i urządzeń łączności cyfrowej
 • Nadzór budowlany
 • Doradztwo techniczne

Firma ściśle współpracuje z takimi firmami jak Ensto, ZPUE, Apator, Mikronika, PSI, IEN, ABB, EKTO, Elektromontaż Lublin.

Jesteśmy certyfikowanym i autoryzowanym serwisem firm Eaton oraz Netcontrol.

Spółka zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego ENERGOTECH LUBLIN SP. Z O.O. w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu diagnostyki sieci wysokiego i średniego napięcia”.