Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego

Beneficjent:

Lider konsorcjum: EnergoTech Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Konsorcjant: Politechnika Lubelska

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
„Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych, których rezultatem będzie innowacyjny układ optoelektroniczny do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wartość projektu: 4 733 483,84 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 125 858,44 zł